TÀI NGUYÊN KHÁC

TT

Nguồn học liệu

Tóm tắt

Liên kết

 

1

 

ACSPublications

Một bộ sưu tập miễn phí để đọc các tài nguyên giảng dạy hóa học trực tuyến bao gồm các bài báo, tài nguyên video, mô-đun học từ xa, v.v. từ Tạp chí Giáo dục Hóa học và Phòng Giáo dục Hóa học ACS.

https://pubs.acs.org/ page/jceda8/vi/teach ing-chemistry-online

 

 

2

Nguồn học liệu của Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ

Nguồn học liệu cung cấp hơn 2.500 nội dung giảng dạy gồm bài giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm… do Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ (MIT - Massachusetts Institute of Technology) tài trợ.

 

https://ocw.mit.edu/i ndex.htm

 

 

 

3

Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources VOER)

Nội dung bao gồm: các khoá học, các tài liệu học tập, các module nội dung bài giảng, các đối tượng học tập, tuyển tập, tạp chí,... Công cụ: phần mềm hỗ trợ việc tạo lập, phân phối, sử dụng và cải thiện nội dung học tập mở bao gồm cả việc tìm kiếm và tổ chức nội dung, các hệ thống quản lý nội dung và quá trình học tập (CLMS), các công cụ phát triển nội dung, và các cộng đồng học tập trực tuyến.

 

 

 

https://voer.edu.vn/

 

 

4

 

 

WikiCommons

WikiCommons cung cấp truy cập đến hàng triệu tập tin hình ảnh, đa phương tiện về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, các chủ đề Khoa học gồm: Thiên văn học, Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái đất, Toán học, Y học, Vật lý, Công nghệ; các chủ đề Kỹ thuật gồm: Kiến trúc, Hóa chất, Dân dụng, Điện, Môi trường, Địa Vật lý, Cơ khí, Quy trình.

https://commons.wik imedia.org/wiki/Mai n_Page

Top