Tài liệu dạng in của Trung tâm Thông tin Thư viện đa dạng các xuất bản phẩm dạng in phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh, bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phâm nghiên cứu khoa học, bản vẽ, bản đồ,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng tại các khu vực.

Cách thức sử dụng

  • Bước 1: Tra cứu, định vị và xác định tình trạng tài liệu trong kho

  • Bước 2: Vào kho lấy tài liệu

  • Bước 3: Thực hiện thủ tục mượn tài liệu (nếu có)

  • Bước 4: Sử dụng tài liệu một cách có ý thức

  • Bước 5: Trả tài liệu đúng hạn và đúng vị trí yêu cầu

Điều kiện sử dụng

Người sử dụng được cấp quyền sử dụng tài liệu của Trung tâm Thông tin Thư viện dạng in.

Chính sách sử dụng

Đọc tại Trung tâm Thông tin Thư viện và/hoặc cho mang ra khỏi Trung tâm Thông tin Thư viện tùy từng tài liệu cụ thể.

Top