CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO – TẠP CHÍ, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Nguồn học liệu

Tóm tắt

Liên kết

 

1

 

ACSPublications

Tạp chí Giáo dục Hóa học của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ và Ủy ban Giáo dục Hóa học ACS đã cùng nhau đưa ra một vấn đề đặc biệt ảo, tập hợp các bài báo liên quan và các tài nguyên trực tuyến khác về giáo dục hóa học từ xa được xuất bản bởi các tạp chí trong những năm qua.

https://pubs.acs.org/ page/jceda8/vi/teach ing-chemistry-online

2

ERIC

ERIC là một thư viện trực tuyến về nghiên cứu và thông tin giáo dục, được tài trợ bởi Viện Khoa học Giáo dục (IES) thuộc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. ERIC cung cấp truy cập đến hàng ngàn liên kết các tạp chí trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Người dùng có thể dễ dàng đọc trực tuyến hoặc tải về các bài tạp chí.

 

https://eric.ed.gov/

3

SAGE Open

CSDL mở của Nxb. SAGE, cung cấp truy cập miễn phí đến các bài tạp chí đã được các chuyên gia thẩm định. Các chủ đề của tạp chí bao gồm: Sức khỏe, Khoa học xã hội và Nhân văn, Giao tiếp, Khoa học máy tính, Tội phạm học, Khoa học Kinh tế, Giáo dục, Địa lý, Quản lý Thông tin, Quản lý, Khoa học Chính trị, Tâm lý học, Xã hội học, Phương pháp Nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu đô thị,...

 

https://journals.sage pub.com/

4

Project MUSE

Là một cơ sở dữ liệu hàng đầu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Hiện tại, Project MUSE có hơn 700 tạp chí từ 125 nhà xuất bản và hơn 60.000 đầu sách từ hơn 100 nhà xuất hàng đầu thế giới. Dưới sự hỗ trợ từ hơn 80 nhà xuất bản, Project MUSE hiện mở quyền truy cập miễn phí cho hơn 26.000 cuốn sách và hơn 300 tạp chí cho người dùng trên toàn thế giới sử dụng.

https://muse.jhu.edu/ search?action=searc h&limit=subscriptio n:y&min=1&max=3 0

5

CORE

Là một cơ sở dữ liệu tổng hợp các kết quả nghiên cứu từ các kho lưu trữ và tạp chí trên toàn thế giới, với hơn 180 triệu kết quả nghiên cứu thuộc hầu hết các lĩnh vực. CORE cung cấp truy cập miễn phí không giới hạn đến các kết quả nghiên cứu cho tất cả mọi người.

 

https://core.ac.uk/

6

 

DOAJ – Thư mục TẠP CHÍ TRUY CẬP MỞ

DOAJ (Directory of Open Access Journals): cung cấp danh mục các Tạp chí Truy cập Mở được liệt kê gồm các tạp chí khoa học và học thuật miễn phí, toàn văn, có kiểm soát chất lượng, bao gồm tất cả các chủ đề và Ngôn ngữ.

 

https://www.doaj.org/

 

7

Mạng lưới Tài liệu số Công (Digital

Commons Network)

Tập hợp các bài báo toàn văn miễn phí có giá trị học thuật của hàng trăm trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới.

https://network.bepress.com/

8

QUT ePrints - Bộ sưu tập Trường Đại học Kỹ thuật Queensland, Australia

Trường Đại học Kỹ thuật Queensland, Úc giới thiệu bộ sưu tập số QUT ePrints gồm các tài liệu chuyên ngành kỹ thuật với gần 82.000 các bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành; báo cáo khoa học tại các hội thảo, hội nghị…

http://eprints.qut.edu.au/

 

9

Tài nguyên số Đại học Massachusetts Boston

Cung cấp truy cập kho tài nguyên số dành cho nghiên cứu, các đóng góp sáng tạo và có giá trị học thuật của giảng viên, cán bộ, nhà nghiên cứu, và sinh viên tại Đại học Massachusetts Boston

https://voer.edu.vn/

10

Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến – VIETNAM JOURNALS ONLINE

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam góp phần nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Hiện có 78 tạp chí đang được xuất bản trên VJOL; liệt kê 31.645 bài viết, trong đó có 29.378 bài viết được cung cấp toàn văn dưới định dạng PDF.

 

http://eprintsq.qut.edu.au/

 

11

UCL Press (Nhà Xuất bản Đại học Luân Đôn)

Bao gồm 40 cuốn sách truy cập mở mỗi năm bên cạnh 8 tạp chí học thuật, và hỗ trợ chương trình tạp chí sinh viên thành đạt của UCL (Đại học Luân Đôn).

https://voer.edu.vn/

 

 

12

 

 

WorldwideSciene

WorldWideScience.org: là một cổng khoa học toàn cầu, cung cấp tìm kiếm toàn bộ 90 cơ sở dữ liệu khoa học quốc gia và quốc tế từ hơn 70 quốc gia. Người dùng có thể tìm kiếm và dịch 400 triệu trang thông tin khoa học và công nghệ. Các nguồn thông tin có sẵn qua WorldWideScience bao gồm DOAJ và tất cả các dự án tạp chí trực tuyến (JOLs).

 

https://worldwidesci ence.org/

 

13

 

PDF Drive

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp công cụ tìm kiếm và truy cập đến hàng triệu tệp tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kinh tế, Tài chính, Tiếp thị, Lãnh đạo, Nghề nghiệp, Môi trường, Giáo dục, Máy tính, Mạng máy tính, Công nghệ, Nghệ thuật, Kiến trúc,… Bằng việc tự động rà soát tất cả các trang cơ sở dữ liệu điện tử trên thế giới, PDF Drive luôn được cập nhập những tài liệu mới nhất. Tài liệu trên PDF Drive thể đọc trực tuyến hoặc tải về máy tính.

 

 

https://www.pdfdriv e.com/

 

14

 

Journals for free

Là một cơ sở dữ liệu Tạp chí, cung cấp truy cập miễn phí đến 17.200 tạp chí thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Khoa học sức khỏe, Công nghệ và Kỹ thuật, Khoa học Xã hội, Luật và Chính trị, Giáo dục, Kinh doanh và Kinh tế, Nghệ thuật và Kiến trúc, Khoa học hành vi, Khoa học môi trường,… Người dùng có thể dễ dàng đọc trực tuyến trên các thiết bị di động hoặc tải về.

 

http://www.journals 4free.com/

 

15

 

Sciendo

Là một trong những nhà xuất bản hàng đầu thế giới, cung cấp các dịch vụ và giải pháp xuất bản các sách, tạp chí, kỷ yếu hội thảo và nhiều loại ấn phẩm khác cho các cá nhân và tổ chức. Hiện cơ sở dữ liệu của Sciendo có hàng ngàn sách, tạp chí được phép truy cập mở thuộc nhiều lĩnh vực khác như: Kiến trúc và thiết kế, Nghệ thuật, Kinh doanh và Kinh tế học, Khoa học máy tính, Luật, Toán học, Triết học, Lịch, Khoa học đời sống, Khoa học thông tin – Thư viện, Khoa học xã hội,.

 

 

https://content.scien do.com/

 

16

 

Bioline Internatinonal

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến các tạp chí Khoa học sinh học đã được công bố ở các nước đang phát triển bao gồm các nghiên cứu về y tế công cộng, phát triển quốc tế, y học nhiệt đới, an ninh lương thực và dinh dưỡng, và đa dạng sinh học. Các bài tạp chí trên CSDL này có thể tải không gii hạn về máy.

http://www.bioline.o rg.br/info?id=bioline &doc=using

 

17

 

Elsevier Open Access

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hơn 400 tên tạp chí với hàng triệu bài viết có chất lượng. Người dùng có thể đọc trực tuyến hoặc tải miễn phí các bài tạp chí trên CSDL này.

https://www.elsevier

.com/open- access/open-access- journals

Top