NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Điều I. Những quy định chung

 1. Toàn thể Giảng viên, Nhân viên, Sinh viên, Học viên đang làm việc, học tập tại SLIB đều được sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện: đọc tài liệu tại chỗ, mượn tài liệu về nhà, sử dụng các phòng chức năng…. (Gọi chung là Người sử dụng).

 2. Người sử dụng được lưu giữ thông tin thông qua 02 hình thức, FaceID và sử dụng thẻ. Thẻ sử dụng Thư viện được tích hợp trong thẻ Giảng viên, Nhân viên, Sinh viên và học viên; Tài khoản sử dụng Cổng thông tin Thư viện được tích hợp trong tài khoản sử dụng Cổng thông tin của Trường.

 3. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân và bảo quản thẻ, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác. Khi bị mất thẻ, phải báo ngay cho Thư viện để có biện pháp giải quyết kịp thời. Nếu người sử dụng để người khác sử dụng thẻ của mình và làm hư hỏng, mất tài liệu, người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 4. Trang phục gọn gàng, lịch sự khi đến Trung tâm Thông tin Thư viện. Giữ gìn vệ sinh chung, giữ trật tự, thực hiện nếp sống văn minh và cảnh quan, môi trường sư phạm trong khu vực Thư viện. Không mang cặp sách, ba lô, đồ ăn, thức uống, không hút thuốc lá trong khuôn viên Thư viện.

 5. Để được kích hoạt tài khoản sử dụng Thư viện, người sử dụng phải tham gia lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện.

 6. Thời gian phục vụ:

 • Sáng: 08h – 12h;

 • Chiều: 13h -17h (từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần).

 (Thời gian phục vụ sẽ thay đổi tùy vào tình hình thực tế)

Điều II. Quy định về sử dụng tài nguyên thông tin của Trung tâm Thông tin Thư viện

 1. Tài nguyên thông tin của Trung tâm Thông tin Thư viện được hiểu là tập hợp các loại hình tài liệu, dữ liệu gồm tài liệu dạng in, dạng số, tài liệu nghe, nhìn và các tài liệu, dữ liệu khác. Tài nguyên thông tin của Thư viện được phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí lành mạnh;

 2. Người sử dụng sử dụng Tài liệu dạng in được phục vụ thông qua 02 chính sách là tài liệu đọc tại Thư viện và tài liệu cho mượn về:

 • Người sử dụng có trách nhiệm trả tài liệu đúng hạn cho Thư viện, thanh toán các khoản phạt, bồi thường (nếu có);

 • Người sử dụng có trách nhiệm bảo quản tài liệu của Thư viện, các trường hợp làm mất, gây hư hỏng...phải bồi thường theo quy định của Thư viện;

 • Tài liệu dạng số, tài liệu nghe, nhìn được phục vụ trong hệ thống mạng nội bộ của Trường, chỉ được sử dụng theo đúng phân quyền của mình, không chia sẻ hay nhân rộng…các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu;

 • Tài nguyên thông tin của Thư viện phục vụ theo đúng các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các qui định khác có liên quan.

Điều III. Lưu hành tài liệu

 1. Mượn tài liệu tại Thư viện

 • Người sử dụng sau khi tham gia lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện sẽ được Thư viện lưu lại dữ liệu FaceID và kích hoạt tài khoản sử dụng, thẻ Thư viện. Đăng ký trực tiếp tại quầy thủ thư hoặc vào hệ thống mượn/trả hoặc tự thực hiện giao dịch mượn tài liệu trực tuyến;

 • Không sao chụp tài liệu của Thư viện khi chưa được phép; tuân thủ hướng dẫn của thủ thư khi cần sao chụp chương/phần tài liệu phục vụ mục đích học tập;

 • Đối với Báo-tạp chí, Luận văn, Khóa Luận không phục vụ mượn mang về;

 • Sách và những tài liệu khác hiện có trong Thư viện được phục vụ theo quy định của Thư viện. Số lượng tài liệu và thời hạn mượn tài liệu về nhà được quy định theo từng đối tượng như sau:

Đối tượng

Số lượng tài liệu

Số ngày

Gia hạn

Số lần

Số ngày/lần

 Giảng viên, Nhân   viên trong trường

2

(dựa trên số lượng thực rỗi và khác nhan đề)

60

(Thời điểm Thư viện thu hồi sách trong năm: 15/6 và 15/12 hàng năm)

1

15

 Giảng viên thỉnh   giảng

1

(dựa trên số lượng thực rỗi)

30

1

15

 Sinh viên, học viên

3

(dựa trên số lượng thực rỗi và khác nhan đề)

10

1

10

 • Người sử dụng có thể gia hạn tài liệu trực tiếp tại Quầy thông tin hoặc trực tuyến qua đường dẫn http://opac.slib.vn chọn mục “Gia hạn tài liệu”

 1. Trả tài liệu cho Thư viện.

 • Người sử dụng có trách nhiệm trả lại các tài liệu mượn về cho Thư viện theo thời hạn quy định và phải thanh toán tất cả các khoản nợ Thư viện (nếu có).

 • Bất kỳ tài liệu nào đều có thể được yêu cầu trả trước kỳ hạn theo kế hoạch đột xuất của Thư viện. Trong thời hạn 07 ngày sau khi nhận được thông báo thu hồi tài liệu, người sử dụng phải mang trả tài liệu cho thư viện.

 • Vào cuối mỗi học kỳ theo quy định, những khoản nợ đối với Thư viện phải được xử lý. Thư viện sẽ chuyển thông tin của các người sử dụng thuộc đối tượng này đến phòng CTSV để trừ điểm rèn luyện.

Điều IV. Quy định sử dụng không gian và tiện ích của Thư viện

Không gian và tiện ích của thư viện gồm:

 

Phòng học/đọc  nhóm

Phòng đọc chuyên gia

Số lượng phòng

06

02

Vị trí

Lầu 7

Lầu 7

Mục đích sử dụng

 - Thảo luận nhóm phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu;

 - Thuyết trình các nội dung phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu.

Phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học. Cung cấp tài liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không gian nghiên cứu tự do cho đối tượng nghiên cứu hoặc GV.

Trang thiết bị

Bàn ghế, Tivi, bảng

Bàn ghế, Tivi, bảng

Số lượng chỗ ngồi

05 - 07 người

05 - 07 người

Thời gian sử dụng

02 giờ/lượt, được phép gia hạn khi không có người chờ mượn, gia hạn tối đa 1 lượt (2 giờ)

Phí dịch vụ

Miễn phí

 1. Đăng ký sử dụng không gian và tiện ích của Thư viện trực tiếp tại Quầy thông tin, hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://opac.slib.vn chọn mục “ĐẶT PHÒNG

 2. Người đăng ký nhận kết quả đặt phòng tối đa sau 1 ngày làm việc;

 3. Kết quả đặt phòng sẽ bị hủy trong trường hợp người đặt đến trễ trên 15 phút so với thời gian đăng ký; Người đặt có thể tự hủy kết quả đăng ký tại quầy lưu hành dịch vụ, trên giao dịch đặt phòng hoặc thông báo cho cán bộ phụ trách thông qua E-mail;

 4. Thời gian sử dụng 120 phút/lượt, được phép gia hạn khi không có người chờ mượn (thời gian sử dụng sẽ được tính bằng thời gian giao dịch trừ cho thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch);

 5. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra thiết bị khi nhận/trả phòng; tắt máy lạnh, đèn trước khi rời khỏi phòng.

Điều V. Quy định các phòng chức năng

       1. Phòng đọc/học nhóm

Để việc quản lý và sử dụng phòng đọc/ học nhóm tốt, Thư viện yêu cầu người sử dụng tuân thủ theo những quy định sau đây:

Đối tượng:

Mọi đối tượng là Sinh viên, Học viên, Giảng viên, và Nhân viên thuộc trường Đại học SLIB đều có quyền lợi sử dụng phòng đọc/học nhóm tại Thư viện.

Quy định về phòng đọc cho Sinh viên, Giảng viên, Học viên, và Nhân viên:

 • Phòng đọc gồm 06 phòng được đánh số từ 01 đến 06.

 • Phòng học nhóm tại Thư viện được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu của các nhóm người sử dụng.

Trách nhiệm, quyền lợi người sử dụng:

 • Người sử dụng cần đăng ký đặt giữ chỗ để được sử dụng phòng bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc đăng ký trực tuyến, có xác nhận từ Thư viện.

 • Thời hạn sử dụng phòng cho mỗi nhóm là 120 phút; Thư viện có thể linh động điều chỉnh lịch và thời gian sử dụng phòng căn cứ nhu cầu thực tế của người sử dụng.

 • Nhóm đăng ký sử dụng phòng phải có tối thiểu 4 người, và có số người tối đa bằng với số ghế của phòng.

 • Ca đăng ký bị hủy nếu đến nhận phòng trễ 15 phút.

 • Người sử dụng được thảo luận, thuyết trình, trình chiếu âm thanh/hình ảnh, nhưng tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến khu vực bên ngoài.

 • Giữ gìn vệ sinh chung, không viết hay ký tên lên tường và bàn ghế, bảo quản tài sản tại phòng đọc nhóm.

 • Thời gian mở cửa phòng đọc nhóm (theo thời gian hoạt động của Thư viện)

 • Mọi hành vi gây thiệt hại tới trang thiết bị sẽ bị lập biên bản và xử lý theo quy định của Thư viện.

   1.  

2. Phòng đọc chuyên gia

Để việc quản lý và sử dụng phòng đọc chuyên gia tốt, Thư viện yêu cầu người sử dụng tuân thủ theo những quy định sau đây:

Đối tượng:

Là Giảng viên, Học viên và Nhân viên thuộc Trường Đại học SLIB đều có quyền lợi sử dụng phòng đọc chuyên gia tại Thư viện.

Quy định về phòng đọc chuyên gia cho Giảng viên, Học viên, và Nhân viên:

 • Phòng đọc gồm 02 phòng được đánh số từ 07 đến 08

 • Phòng học chuyên gia tại Thư viện được sử dụng cho mục đích Phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học. Cung cấp tài liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không gian nghiên cứu tự do cho đối tượng nghiên cứu là Giảng viên, Học viên và Nhân viên.

Trách nhiệm, quyền lợi người sử dụng:

 • Người sử dụng cần đăng ký đặt giữ chỗ để được sử dụng phòng bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc đăng ký trực tuyến, có xác nhận từ Thư viện.

 • Thời hạn sử dụng phòng cho mỗi nhóm là 90 phút; Thư viện có thể linh động điều chỉnh lịch và thời gian sử dụng phòng căn cứ nhu cầu thực tế của người sử dụng.

 • Nhóm đăng ký sử dụng phòng phải có tối thiểu 3 người (có thể có thêm SV theo yêu cầu của GV, NV), và có số người tối đa bằng với số ghế của phòng.

 • Ca đăng ký bị hủy nếu đến nhận phòng trễ 15 phút.

 • Người sử dụng được thảo luận, thuyết trình, trình chiếu âm thanh/hình ảnh, nhưng tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến khu vực bên ngoài.

 • Giữ gìn vệ sinh chung, không viết hay ký tên lên tường và bàn ghế, bảo quản tài sản tại phòng.

 • Thời gian mở cửa phòng đọc chuyên gia (theo thời gian hoạt động của Thư viện).

 • Mọi hành vi gây thiệt hại tới trang thiết bị sẽ bị lập biên bản và xử lý theo quy định của Thư viện.

HIỆU TRƯỞNG

Top