Hiện tại Trung tâm Thông tin Thư viện đang hoạt động theo khung giờ từ 08:00 đến 12:00 và  từ 13:00 đến 18:30 từ thứ 2 đến thứ 6.

Nếu có thay đổi thông tin về thời gian phục vụ, Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ cập nhật đến các bạn ngay nhé.

Top